Rogier Bruin

Oudergeleding
School: Lyceum aan Zee
Ouder/verzorger van: Emma Bruin en Karlijn Bruin

Ik stel mij verkiesbaar voor de MR van Scholen aan Zee omdat ik in de nieuwe MR kan zorgen voor een stukje continuïteit en de nodige kennis en ervaring met MR-aangelegenheden. De afgelopen 2 jaar zat ik in de voorganger van de nu nieuw te kiezen MR. Daarnaast was ik de afgelopen 3 jaar ook als oudergeleding lid van de MR van het Lyceum. Ik heb zodoende de voorbereiding van de nieuwe MR-structuur van dichtbij meegemaakt en daar over mee kunnen denken. En ik ben de afgelopen jaren regelmatig geïnformeerd over de wijze waarop de school bezig is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
De taken en werkzaamheden van de nieuwe MR zullen veel omvangrijker zijn dan tot nu toe het geval was, omdat er 1 MR-laag wordt geschrapt. Het is daarom belangrijk en goed voor de ouders van Scholen aan Zee dat zij in de nieuwe MR vertegenwoordigd worden door iemand die bekend is met de ontwikkelingen op Scholen aan Zee van de afgelopen jaren.