MATHIJN BRINK

Leerlinggeleding
School: Lyceum aan Zee
Schooljaar: vwo 4

Ik stel me verkiesbaar voor de MR van Scholen aan Zee omdat ik al zo’n anderhalf jaar ervaring in de MR van het lyceum heb, waar ik veel heb kunnen leren over het besturen van een school. Ook heb ik mijn mening en ideeën naar voren kunnen brengen, waar altijd serieus naar is geluisterd. Ik vind het erg belangrijk dat de mening van leerlingen wordt gehoord en daarvoor wil ik me inzetten. Daarom stel ik me verkiesbaar voor de nieuwe medezeggenschapsraad