MARJO BRINK-KONING

Oudergeleding
School: Lyceum aan Zee en Junior College
Ouder/verzorger van: Mathijn Brink en Malika Brink

Ik stel mij verkiesbaar voor de MR van Scholen aan Zee.
Ik ben de moeder van Mathijn, VWO leerling op het Lyceum aan Zee en Malika VWO leerling op het Junior College. Ik werk als contractmanager bij de Koninklijke Marine.
Mijn bestuurlijke ervaring heb ik in diverse functies opgedaan, waaronder de functie secretaris van een commissie belast met de voorbereiding en uitvoering van een grote reorganisatie. Voorts ben ik nu actief in de medezeggenschapsraad, ouderraad en klankbordgroep van Lyceum aan Zee.
Ik wil mij sterk maken voor goed onderwijs in een veilige omgeving voor uw en mijn kind.