JO-ANNE OTTEN

Oudergeleding
School: Mavo aan Zee en 2019-2020 Lyceum aan Zee
Ouder/verzorger van: Bo van Zanten en Finn van Zanten

Ik stel mij verkiesbaar voor de MR van Scholen aan Zee omdat ik mij graag hard wil maken voor het behoud van en ontwikkeling naar kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs voor onze kinderen en de stad Den Helder.

Sinds ongeveer ruim een jaar ben ik betrokken bij de huidige medezeggenschap binnen Scholen aan zee. Door deel uit te maken van de MR van Mavo aan zee en later ook de GMR heb ik een kijkje in de keuken mogen krijgen van een organisatie met een, naar mijn idee, belangrijke en ook bewonderingswaardige taak; het tot bloei laten komen van de talenten van de toekomst. Ook een organisatie die staat voor de nodige uitdagingen.

Graag breng ik mijn kennis en ervaring vanuit mijn achtergrond in de HRM, coaching, organisatieadvies en zelfstandig ondernemerschap in om een bijdrage te leveren aan die uitdagingen. Vanuit een positief kritische, maar vooral constructieve, insteek en in nauw contact met bestaande vertegenwoordigers van werknemers, ouder- en leerlingraden van de diverse locaties, zie ik mijn rol als ouder binnen de nieuw te vormen MR als locatie overstijgend en dienend aan Scholen aan Zee als geheel. Om zo vanuit een breed fundament de medezeggenschap ten gunste van alle locaties optimaal te laten bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs binnen Scholen aan Zee.