ASHLEY KLOOS

Leerlinggeleding
School: het Junior College
Schooljaar: havo 2

Ik stel me verkiesbaar voor de MR van Scholen aan Zee omdat ik in mijn 1e jaar van het voortgezet onderwijs al in de leerlingenraad heb gezeten, en weet dus al een deel van wat het inhoud. Ik merk ook vaak dingen die misschien veranderd zouden kunnen worden op de scholen.
Ik ben erg sterk van mening en kan erg goed beargumenteren.
Ik wil ook het beste voor de school doen, dus wil ik me graag kandidaat stellen.