ALEX HIEMSTRA

Oudergeleding
School: Lyceum aan Zee
Ouder/verzorger van: Aukje en Renske

Ik stel mij verkiesbaar voor de MR van Scholen aan Zee omdat ik de tijd wil nemen om de school voor de leerlingen aangenamer te maken en tegelijkertijd het niveau van de school omhoog te brengen.