Kiesgroepen

Onze organisatie bestaat uit verschillende kiesgroepen. Binnen de kiesgroep oudergeleding en leerlinggelding zijn er verkiezingen nodig. Hieronder worden ze nader toegelicht.

Oudergeleding

*INFO*

Voor deze kiesgroep zijn er 2 zetels vacant en tijdens de verkiezing mag er voor deze kiesgroep 2 stemmen worden uitgebracht.

Leerlinggeleding

*INFO*

Voor deze kiesgroep zijn er 2 zetels vacant en tijdens de verkiezing mag er voor deze kiesgroep 2 stemmen worden uitgebracht.

Veiligheid en privacy