Kandidaten

Zowel voor de geleding personeel als voor de leerlinggeleding hebben zich meerdere enthousiaste kandidaten gemeld.

Bekijk de profielen van de kandidaten voor de oudergeleding hier.

Bekijk de profielen van de kandidaten voor de leerlinggeleding hier.